2017.8.5(sat.)”Wa monoノ夜の夢”


8/5(sat.)
21:00start
“Wa monoノ夜の夢”
DJ –
asano,
furukawa,
kinbara,
ryokan,
morimoto,
hondatron,
horikawa,
tsurumaru
Food –
tsukisan

2017-07-14 | Posted in @outrecord  

related