2018.12.23(sun.-before holiday) “Wa monoノ夜の夢”


12/23(sun.-before holiday)
20:00start
“Wa monoノ夜の夢”
DJ –
horikawa,
miyaji,
asano,
tsurumaru,
morimoto,
morishima,
kinbara
Food –
tsukisan

2018-12-11 | Posted in @outrecord  

related